Privacy

Je privacy en voorwaarden



Om echt jezelf te kunnen zijn en de ander te kunnen vertrouwen is privacy heel belangrijk. Hieronder beschrijf ik hoe ik met je gegevens omga, deze bescherm en voldoe aan de wettelijke eisen. 


Welke gegevens worden bewaard en waarvoor?


Als je bij mij een workshop of Body Mind Release traject volgt vraag ik je om NAW-gegevens, telefoonnummer en je emailadres. Bij Body Mind Release vraag ik je tevens om de NAW-gegevens van je huisarts en om toestemming te geven om contact te mogen opnemen met de huisarts indien dit wenselijk is voor jouw belang. 
Middels het intakeformulier stel ik persoonlijke vragen over o.a. je situatie, hulpvraag, voorgeschiedenis en wensen.
Deze informatie vraag ik je om mij zo goed mogelijk te kunnen inleven in je, afgestemde hulp te kunnen verlenen en vanwege administratieve redenen. Denk hierbij aan o.a. facturatie.

Wie hebben er inzicht in je gegevens?

Je persoonlijk dossier
Deze is alleen toegankelijk voor mij, Monique Olie. Indien noodzakelijk vanwege overmacht zal een vervangend betrouwbaar Body Mind Release therapeut je gegevens inzien maar alleen na toestemming van jou. 


Je gegevens worden nooit verkocht aan derden.


Boekhouding
De boekhouder zal alleen zaken als NAW-gegevens en je bankrekeningnummer zien. Met hem heb ik een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin hij aangeeft hoe hij omgaat met de gevens welke hij inziet. Ook de boekhouder zal nooit je gegevens aan derden verkopen of doorgeven.

Hosting
De website www.learn2beyou.nl wordt gehosted door One.com. Met hen heb ik een verwerkersovereenkomst. In deze overeenkomst staat hoe one.com omgaat met de gegevens die zij kunnen zien van derden.


Veiligheid
Indien je situatie zo is dat het uit belang voor jou of je omgeving noodzakelijk is contact op te nemen met de huisarts, crisisdienst of politie dan zal ik dit doen. Tevens kan het in enkele situaties verplicht zijn je gegevens te delen met de autoriteiten uit belang voor jou of eventuele kinderen.

Hoe lang worden je gegevens bewaard?
Ik bewaar je gegevens niet langer als strikt noodzakelijk. De wet WKKGZ schrijft voor om noodzakelijke informatie 15 jaar te bewaren.
Emailberichten en handgeschreven dossier bewaar ik tot 5 jaar na afronding van het coachingstraject. Daarna worden deze op een professionele wijze vernietigd.

Hoe worden je gegevens beveiligd?

  • Het digitale cliĆ«ntdossier wordt opgeslagen op een laptop welke voorzien is van een up-to date virusscanner en persoonlijk wachtwoord.
  • Deze laptop wordt na werktijd achter slot en grendel bewaard.
  • Tevens wordt er een back-up gemaakt van het cliĆ«ntdossier op een externe harde schijf. Voorzien van wachtwoord. Deze wordt ook achter slot en grendel bewaard.
  • Handgeschreven dossiers worden bewaard in een archiefkast welke voorzien is van een slot.
  • De website learn2beyou.nl is voorzien van een SSL-certificaat.
  • Ik zal nooit gegevens met derden uitwisselen zonder toestemming van jou. Uitgezonderd wanneer de wet mij dit verplicht of er een noodsituatie is waar jouw belang of die van je omgeving het noodzakelijk maken enkel noodzakelijke gegevens uit te wisselen.

 

Welke andere gegevens kan ik inzien?

Browsegedrag
Om inzicht te krijgen in het browsgedrag op de website www.learn2beyou.nl gebruik ik Google Analytics. Je naam is hierbij niet te zien en je
IP-adres wordt met een versleutelmethode onherkenbaar gemaakt.


Cookies
Voor www.learn2beyou.nl maak ik gebruik van Google Analytics. Google zet een cookie op je computer. Als je cookies accepteert wordt er informatie over je browsegedrag op deze site opgeslagen. Tevens wordt je IP-adres opgeslagen maar zoals aangeven is deze niet zichtbaar voor mij.

 

Je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Heb je vragen over je gegevens of wil je zien wat ik heb opgeslagen? Neem dan contact met mij op. Tevens heb je het recht om gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Algemene voorwaarden
Klik hier om de algemene voorwaarden te zien.

Heb je nog vragen over deze privacyverklaring of de algemene voorwaarden?
Neem dan contact op via de telefoon, mail of het contactformulier op de website.


Telefoon: 06-36149447
Email:      welkom@learn2beyou.nl
Website:  www.learn2beyou.nl

"Trust is the first step to love"



Munshi Premchand